(1) Ethiopia Tigray,
watercolour & Gouach, 19 x 23in, 48 x 58.5cm, £495