(9) Ethiopia Tigray 2,
watercolour & gouache, 17 x 14in, 43 x 35.5cm, £425